Očuvanje okoliša

Prilikom biranja električnih uređaja i rasvjete u našem apartmanu rukovodili smo se da biramo najefikasnije uređaju po pitanju uštede električne energije. Tako su uređaji hladnjak, perilica, televizija i klima kategorije A (od 1 do 3 zvjezdice) te je kompletna rasvjeta u led tehnici.

Nismo to činili samo da bi potrošili manje energije za isti učinak već i radi globalne uštede, odnosno globalne racionalizacije upravljanja energijom. U Hrvatskoj u prosjeku oko 50% ukupne proizvedene električne energije čine obnovljivi izvori, pretežno hidroelektrane, bez emisije štetnih plinova. Održavajući uporabu električne energije na racionalnom nivou na način da koristimo efikasnije uređaje i aparate, možemo čak i povećati količinu upotrebe električnih uređaja, a da pri tome ne povećavamo ukupnu potrošnju električne energije i da pri tome ne zagađujemo dodatno okoliš.

Mi smo na našem malom primjeru htjeli doprinijeti tom učinku. Znamo da smo mi samo kap u moru, no more je sastavljeno iz puno kapi pa ako svi budemo imali isti pristup očuvat ćemo više zemlju od štetnih plinova i globalnog zatopljenja. Učini i ti kod sebe isto, budi kap koja čuva zemlju!